For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
23 16 83 30
hele døgnet

Transportrefusjon, egenandel

Setter transportkostnader til kr. 0,-

Pris: 2601 kr
Varenummer: X.- MED FORBEHOLD OM NAVS SAKSBEHANDLING

Stønad fra NAV der totaldistansen for transport av avdøde overskrider 20 km. Beløp som er angitt er NAV's egenandel for denne støtten. Stønaden gis etter visse retningslinjer. Nærmere info: se www.nav.no.

Fonus kan formidle søknaden, og trekker fra innvilget stønad fra vår faktura. Ved å bestille dette produktet vil berørte transport-produkter inntil videre settes til kr 0,-.

Fonus tar forbehold om NAV's behandling av søknaden.