For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
23 16 83 30
hele døgnet

Prisopplysning

Konkurransetilsynet fastsatte den 1. januar 1998 en forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester § 4. Her er det satt opp et priseksempel på en enkel gravferd.

Dette er ikke en fullstendig faktura hvor alle poster som normalt påløper i forbindelse med en gravferd er med, men den er laget slik at pårørende kan ha et sammenligningsgrunnlag mellom forskjellige begravelsesbyråtjenester.

Forskriften pålegger alle begravelsesbyråer å ha denne tilgjenglig for pårørende eller andre.
Etter en planlegningssamtale hos oss utarbeides et skriftlig prisoverslag med de varer og tjenester som er ønsket for denne gravferden som er valgt.

Prisopplysningene gjelder innenfor Wang begravelsesbyrå (Fonus AS, org. NO 913 040 341 mva) primære, geografiske dekningsområder i Stor-Oslo og Akershus.

Wang begravelsesbyrå innkrever ikke kommunale avgifter. Gravplassforvaltningen vil kunne bistå med ajourført oversikt over gjeldende offentlige gravferdskostnader.

Alle våre priser er oppgitt inklusive mva.

[1]) Prisopplysningene som gjengis her er gitt, i henhold til FOR 2012-11-14 nr 1066: Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester (Fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 14. november 2012 med hjemmel i lov av 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven § 10 annet og tredje ledd).

NAV – offentlig støtte

NAV har stønadsordninger knyttet til gravferd; «Behovsprøvd gravferdsstønad» og «Transportrefusjon».

Mer informasjon finner du på nav.no.

Kjøps-, leverings- og betalingsbetingelser

Kjøp/betaling

Alle produkter som fremkommer i vår nettløsning kan brukes i Norge. Våre priser er angitt med brutto pris, det vil si at evt. mva er inkludert. Vi selger ikke til personer under 18 år. Våre betalingsbetingelser er netto pr. 14 dager. Fakturering skjer ved hovedleveranse. Oppdragsgivere med annet enn norsk personnummer må stille garanti før oppdraget påbegynnes.

Ved kjøp av gravferd

Kommunale avgifter

Vi gjør vi oppmerksom at det kan påkomme kommunale avgifter knyttet til gravferden. Disse vil normalt faktureres direkte fra den enkelte kommune.

Bestilling

Ved innsendelse av din bestilling, vil du automatisk motta en ordrebekreftelse. Vi vil ta kontakt med deg for å bistå med videre fremdrift og sikre at vår leveranse blir i tråd med dine forventninger. Vi kontakter deg snarest mulig, og senest innen 2 timer. Mottar vi bestilling mellom kl.23.00 og 07.00 vil vi kontakte deg senest kl. 09.00. Ønsker du kontakt før, må du gjerne ringe oss på 030 24.

På mail: Vi svarer deg normalt svært raskt, men er pålagt å meddele at foretakets responstid via nettet er maksimum 48 timer. Vi tør minne om at vi har døgnvakt, og kan nås via telefon 030 24 eller (+47) 219 030 24.

Leveranse

Alle kister, urner og tilbehør til dette, som fremkommer i vår nettbutikk, er lagervare, og vil kunne leveres i løpet av senest 4 dager. Dersom det mot formodning allikevel skulle oppstå enleveringsutfordring knyttet til lagerstatus, vil Wang ta kontakt med kunden. Kunden vil kunne velge en annen vare i tilsvarende prisgruppe eller heve kjøpet.

Alle andre varer er å anse som spesialbestillinger/ «tilvirkningskjøp» (blomster, gravstener m.m.). Ved bestilling av begravelse, vil mange forhold avgjøre når den kan finne sted. Gravferdsloven angir at avdøde skal være jordfestet/på krematorium 10 virkedager etter dødsfallet. Det kan dog søkes om avvik fra dette når særlige forhold tilsier det. For bestilling av enkelt-produkter angis leveringstiden ved ordrebekreftelse.

Angrerett

Angrerett gjelder for de av våre varer som ikke er å anse som spesialbestillinger/ «tilvirkningskjøp». Dette vil i praksis si kister, urner og tilbehør til dette. Dog er det slik at dersom varen er tatt i bruk, kan varen ikke returneres.

Hvis du angrer på et kjøp av disse varene, er det angrerettloven som gjelder. Vi ønsker at håndteringen skal være så enkel som mulig for begge parter. Ved angret kjøp har selger og kjøper noen forpliktelser som må følges innenfor angrerettlovens bestemmelser.

Noen viktige punkter fra loven:

  • Angreretten betinger at kunde bærer kostnadene selv (jf. Angrerettloven § 8, punkt i). Dersom varene ikke kan returneres med normal post anbefaler vi Posten.no for mer info og gjennomføring av retur.
  • Angreretten betinger at melding er gitt Wang innen 14 dager etter at leveransen er mottatt.(jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake.(jf. Ang Angreretten § 25)
  • Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angreretten § 25).
  • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf. Angrerettloven § 1).
  • Dersom kunden har betalt for mottatt vare, har kunden har rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet inklusiv frakt innen 14 dager om han/hun hever kjøpet. Regelen gjelder fra den dag foretaket mottok henvendelsen. Dersom Wang foretar omleveranse eller avhjelper ved reklamasjon, skal eventuelle fraktkostnader tilbakebetales innen 14 dager fra Wang har mottatt den reklamerte varen.

Reklamasjon

Ønsker du å reklamere på leveranse fra oss, henvend deg gjerne til Fonus AS, Grenseveien 80, 0663 Oslo, post@fonus.no
Skulle vi mot formodning ikke komme til enighet er den formelle klageinstansen for gravferdstjenester Forbrukerrådet.
Wang følger dettes vedtak. Kontaktinformasjon og veiledning finnes på www.forbrukerradet.no

Ved kjøp av gravsten eller stenarbeid

Vi forutsetter at samtykke fra fester av graven foreligger eller innhentes av bestiller.

Bestilling

Ved innsendelse av din bestilling, vil du automatisk motta en ordrebekreftelse. Vi vil ta kontakt med deg for å bistå med videre fremdrift og sikre at vår leveranse blir i tråd med dine forventninger. Vi kontakter deg snarest mulig, og senest innen 2 timer. Mottar vi bestilling mellom kl.23.00 og 07.00 vil vi kontakte deg senest kl. 09.00. Ønsker du kontakt før, må du gjerne ringe oss på 23 16 83 30.

På mail: Vi svarer deg normalt svært raskt, men er pålagt å meddele at foretakets responstid via nettet er maksimum 48 timer. Vi tør minne om at vi har døgnvakt, og kan nås via telefon 23 16 83 30.Ordrebekreftelsen er bindende. Produksjonen iverksettes når ordrebekreftelsen er utstedt, – og dermed kan det normalt ikke gjøres ytterligere endringer i tekst mv. som skal påføres stenen.

Bestillingen er grunnlaget for produksjonen. Det tas intet ansvar for evt. feilskrift eller andre feil som fremkommer på ordrebekreftelsen.

Angrerett

Kjøp av gravsten eller arbeid på eksisterende sten er å anse som spesialbestillinger/ «tilvirkningskjøp», og er derfor ikke berørt av angrerettloven. Vi understreker at vi ved mottagelse av din bestilling uansett vil ta kontakt tilbake for å sikre at bestillingen din er i tråd med dine forventninger. Dersom det i denne prosessen blir behov for justeringer, vil vi utstede en ny,oppdatert ordrebekreftelse.

Nye gravstener: Montering, fakturering, garanti og reklamasjon generelt

Leveranse

Veiledende leveringstid for lagermodeller er 4-10 uker fra bestilling. Klimatiske forhold, lokale bestemmelser for gravstedet (”setningstid”) mv. kan medføre lenger leveringstid. Lagersituasjonen for ny sten (restordre) kan innvirke på leveringstiden. Spesialbestilte, nye gravstener har inntil 10 uker ekstra leveringstid.

Montering utføres fortløpende når de klimatiske forholdene og evt. lokale bestemmelser for gravstedet (”setningstid”) tillater det.

Der en ny gravsten skal erstatte en eksisterende gravsten, kan det påløpe kostnader for makulering av den gamle gravstenen, avhengig av gjeldende praksis for det aktuelle gravstedet.

Faktura sendes når gravstenen er ferdigstilt for montering. Forfall pr. 14 dager.

Sten er et naturmateriale. Hver enkelt gravsten er unik. Til dels betydelige, naturlige variasjoner i mønster og farvetegning kan forekomme. Katalogbilder og utstilte stener viser modellens form, størrelse og stensort. Mønster/farvetegning er ikke grunnlag for reklamasjon.

Bolting utføres i de fleste tilfeller uten lim/fuging, og stenen skal la seg ”rugge” på boltene. Det er liten fare for at gravstenen velter selv om den står skjevt.Utsmykning og påmonterte artikler leveres i tilsvarende design og kvalitet som vist i produktkatalogen. Avvik pga. modell- og sortimentsendringer mv. kan forekomme.

Det enkelte gravsted kan være omfattet av vedtekter/regulering/praksis som begrenser hvilke modeller som tillates montert på gravstedet. I slike tilfeller kan ordren måtte endres pga. avslått søknad om montering av ny gravsten. Garanti:

Nye gravstener rettes opp kostnadsfritt innen to år etter montering. Oppretting innenfor garantitiden utføres samlet i området, og det vil være en viss leveringstid.

Ubetydelige merker, riper etc. kan oppstå ved montering/demontering, transport og navntilføyelse/ reparasjons-arbeid på av gravsten. Dette er ikke reklamasjonsgrunnlag.

Produktinfo, Stenarbeid på eksisterende gravsten

Navntilføyelser og reparasjonsarbeider på eksisterende gravsten utføres i de aller fleste tilfeller på verksted. Gravstenen vil i hele eller deler av leveringstiden være fjernet fra gravstedet.
Dersom eksisterende gravsten ikke er forskriftsmessig boltet/sikret, utføres dette uoppfordret ved montering og faktureres etter gjeldende prisliste.
Veiledende leveringstid gjelder ikke for reparasjonsarbeider på gravsten som av tekniske årsaker ikke kan transporteres til verksted.

Reklamasjon

Ønsker du å reklamere på leveranse fra oss, henvend deg gjerne til Fonus AS, Grenseveien 80, 0663 Oslo, post@fonus.no . Skulle vi mot formodning ikke komme til enighet er den formelle klageinstansen for gravferdstjenester Forbrukerrådet.
Fonus AS følger dettes vedtak. Kontaktinformasjon og veiledning finnes på www.forbrukerradet.no