For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
23 16 83 30
hele døgnet

Avdøde hentet på båre, dagtid

Pris: 4950 kr
Varenummer: 111001X

Transport i forkant av at kiste kan benyttes. (Eksempelvis: dødsfall i bolig)

Med “dagtid” forstås en normal virkedag i tidsrommet 08.00 – 16.00