For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
23 16 83 30
hele døgnet

Personlig seremoni

I en livssynsåpen seremoni kan pårørende selv bestemme innholdet. Man kan fritt bestemme sanger, musikk, dikt og andre innslag.

Livssynsåpen seremoni ved gravferd

En personlig eller livsynsåpen seremoni gjør det mulig å kombinere uttrykk fra forskjellige tradisjoner og kulturer. Samtidig kan det være viktig å ha noen faste rammer som sikrer opplevelsen av verdighet og gjenkjennelighet i gravferdsritualet.

Eksempel på en livsynsåpen seremoni

Dette er et forslag til en livsynsåpen seremoni. Spør oss om alternative løsninger. Vi kjenner regelverket og mulighetene og kan hjelpe til med å skape en personlig seremoni.

  • Inngangsmusikk (15 min. om pårørende ønsker det)
  • Klokkeringing
  • Musikk / solosang / fellessang
  • Minneord
  • Personlig hilsen
  • Tale
  • Musikk / solosang / fellessang
  • Opplesing (dikt eller lignende)
  • Musikk / solosang / fellessang
  • Kisten bæres ut eller seremonien avsluttes i kapellet

Våre gravferdskonsulenter har lang erfaring i å veilede de pårørende ved planleggingen av seremonien. Vi har dyktige seremoniledere som kan bidra med minnetale og fremførelsen av denne.
Vi veileder gjerne om alle mulighetene og kan gi gode råd og tips underveis.