For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
23 16 83 30
hele døgnet

Kirkelig seremoni

En kirkelig seremoni uttrykker det grunnleggende i den kristne troen. I denne seremonien takker vi for livet og overlater den døde i Gud sine hender. Seremonien blir gjennomført i en kirke eller i et kapell.

Eksempel på en kirkelig seremoni

 • Inngangsmusikk (15 min. om pårørende ønsker det)
 • Klokkeringing
 • Musikkinnslag
 • Salme
 • Minneord og bønn v/presten (her kan pårørende om det er ønskelig si noen ord ved båren)
 • Salme
 • Tale og tekstlesning v/presten
 • Jordpåkastelse og velsignelse (Ved bisettelse. Ved begravelse gjøres dette ved graven)
 • Salme
 • Musikkinnslag
 • Kisten bæres ut eller seremonien avsluttes i kapellet

Gangen i seremonien

Dørene til kirkerommet åpner omlag 15 minutter før seremonien starter. Ofte spiller organisten inngangsmusikk frem til klokkeren ringer inn. Etter klokkeringingen starter gjerne seremonien med et musikkinnslag før første salme, noen innledende ord og en bønn. Etter det fremfører presten eller en representant for de pårørende minneord. I begge tilfeller vil det være naturlig å kombinere informasjonen om den avdøde med fortellinger om hva den avdøde har betydd for dem som stod han/hun nær.

Etter minneord er det også plass for andre korte hilsener, blomsterpålegging og opplesing av blomsterbånd, om familien ønsker det. Deretter kommer andre salme eller et musikkinnslag før presten leser fra Bibelen og holder en kort tale ut fra skriftordet. Det blir så bedt en bønn før alle ber Herrens bønn sammen. Før postludiet (utgangsmusikk) kan det være et musikkinnslag eller en salme. Kisten blir så båret ut under postludiet. Det er vanlig at representanter for den nærmeste familien eller venner av avdøde er med og bærer kisten.

Ved bisettelse for kremasjon

Ved bisettelse for kremasjon kommer så jordpåkastelsen og velsignelsen, etterfulgt av tredje salme og eventuelt et siste musikkinnslag. Under postludiet (utgangsmusikk) blir kisten båret ut til begravelsesbilen, og kisten blir så kjørt til krematoriet. (I noen kapeller senkes kisten etter jordpåkastelsen, og seremonien avsluttes med at pårørende forlater kapellet.)

Ved kistebegravelse

Ved kistebegravelse synges tredje salme og eventuelt et siste musikkinnslag, før kisten bæres ut til grav under postludiet (utgangsmusikk). Det er vanlig at representanter for den nærmeste familien eller venner av avdøde er med og bærer kisten. Ved graven synger man gjerne først ett vers av en salme før jordpåkastelsen og velsignelsen, deretter senkes kisten. Avslutningsvis synger man et siste vers av salmen.