For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
23 16 83 30
hele døgnet

Humanistisk seremoni

Humanistisk seremoni har ikke religiøst innhold, og er en seremoni med fokus på avdøde. Seremoniformen kan velges av alle som ønsker det.

En humanistisk seremoni kan holdes fra de fleste gravlunds- og institusjonskapeller. Også forsamlingslokaler, kulturhus m.m. kan brukes.

Eksempel på en humanistisk seremoni

Dette er et forslag til en humanistisk seremoni ved gravferd. Spør oss om alternative løsninger. Vi kjenner regelverket og mulighetene og kan hjelpe til med å skape en personlig seremoni.

  • Inngangsmusikk (15 min. om pårørende ønsker det)
  • Klokkeringing
  • Musikk / solosang / fellessang
  • Minneord
  • Personlig hilsen
  • Tale
  • Musikk / solosang / fellessang
  • Opplesing (dikt eller lignende)
  • Musikk / solosang / fellessang
  • Kisten bæres ut eller seremonien avsluttes i kapellet

Om seremonien

Seremonien er en verdig og høytidelig markering på et humanistisk verdigrunnlag. Byrået hjelper pårørende med å skape en vakker ramme med elementer som musikk, minnetale, dikt, sang og minneord.

Pårørende som ønsker humanistisk gravferd gir beskjed til gravferdsbyrået som så tar kontakt med Human-Etisk Forbund. Taleren kan også bistå med forslag om passende innslag. Det er talerens oppgave å samarbeide med de pårørende og begravelsesbyrået, samt sørge for regien i seremonien.

Bistand fra en gravferdstaler er gratis når den avdøde var medlem i Human-Etisk Forbund. For ikke-medlemmer vil det komme på et gebyr for talerens tjenester.