For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
23 16 83 30
hele døgnet

Andre trossamfunn

Norge har i dag mange tros- og livssyn. Gravferdsritualene er svært forskjellige og påvirkes også av tradisjoner.

Vi har lang erfaring med å tilrettelegge seremonier med ulikt religiøst innhold. Det er svært viktig for oss at gravferden skjer i tråd med avdødes livssyn og pårørendes ønsker.

Muslimsk seremoni

Tanken om en ytre renselse, som bilde på en indre forberedelse til møtet med Allah, er klart formulert i Koranen. Kravet om renhet gjelder både i livet og i døden. Ofte sørger familien selv for rituell vask av den døde.

Den døde skal begraves så raskt som mulig etter at dødsfallet har funnet sted, det vil vanligvis si i løpet av en dag eller to. Under en muslimsk gravferdsseremoni overlates avdøde til Allah, og det er ikke god tone å gi høylytt uttrykk for sorg. Muslimer kler seg vanligvis i hvitt ved gravferd.

Hovedtrekk i muslimsk seremoni ved dødsfall

 • Vaskeseremoni – rituell og grundig vask, avsluttes med parfymering
 • Avdøde svøpes i hvit bomull og legges i kiste – rituell svøp med føringer for kvinner og menn
 • Eventuell syning i nøytralt kapell, i hjemmet eller i moské
 • Gravferdsseremoni med gravferdsbønn, ledet av imamen eller en av familiens menn. I moské eller livssynsåpent seremonirom.
 • Kisten føres til gravplassen. Familie og venner bærer kisten med avdøde. Gravlegging med ansiktet vendt mot Mekka
 • I Oslo er en parsell på Alfaset gravlund holdt av til muslimske graver. Wang begravelsesbyrå kan informere om alternative gravplasser
 • Normalt er det bare menn som følger kisten helt frem til graven
 • Graven graves igjen så snart som mulig. Ofte gjør familien dette selv

Katolsk seremoni

Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudtjenesten er en forbønn for den døde og en påminnelse for de levende om vår kristne forvissning: at døden allerede er beseiret.

En katolsk begravelse finner helst sted under en Rekviem-messe, alternativt gjennomføres en enklere seremoni uten messe. Prestens preken er ikke en lovprising av avdøde, men en forkynning av det håp som bygger på Oppstandelsen.

Gangen i en katolsk seremoni

 • Kisten står i kirken, påskelyset (symbolet på Kristi oppstandelse) brenner
 • Inngangsvers: Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis (Evig hvile, gi dem, Herre, og la det varige lys skinne for dem)
 • Vers fra Davids salmer
 • Kyrie, eleison (Herre, miskunne deg)
 • Oratio/kollektbønn
 • Lesninger fra Bibelen
 • Graduale – sang mellom lesninger
 • Prefasjonen – lovprisningsbønnen
 • Fader Vår
 • Hymne etter familiens ønske
 • Presten leser bønn og stenker kisten med vievann. Røkelse tennes
 • Kisten bæres ut til gregoriansk sang (englene bes føre den døde til paradiset)
 • Ved bisettelse følger jordpåkastelse etter prestens bønn

Ved begravelse velsignes kisten ved gravplassen – presten stenker kisten med vievann og røkelse tennes før jordpåkastelse.