For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
23 16 83 30
hele døgnet

Seremonier

I Norge har vi i dag mange tros- og livssyn. Gravferdsritualene er forskjellige, og påvirkes også av tradisjoner. På denne siden gir vi deg en oversikt over hvilke seremonier vi kan være behjelpelig med.