For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
23 16 83 30
hele døgnet

Samtale – konferanse

Når du som etterlatt tar kontakt med oss, vil du få svar på de spørsmål du måtte ha der og da.

Samtidig vil vi gjerne ha litt informasjon om avdøde samt avtale tidspunkt for en nærmere planleggingssamtale.

Ved å sette av et par timer gir vi samtalen den prioritet og ro den fortjener. I denne samtalen går vi gjennom alt som vil være relevant i forhold til gravferden, som:

  • Nødvendig informasjon i forhold til å få meldt dødsfallet til offentligheten.
  • Vi snakker sammen om, og setter opp dødsannonsen.
  • Gjør alle nødvendige valg i forhold til kiste og gjennomføring av gravferden.
  • Seremoniens innhold generelt.

Det er mange spørsmål å ta stilling til i planleggingen av en gravferd. Noen spørsmål er kjente, andre er man kanskje ikke klar over at man må ta stilling til. Sammen blir vi enige om hva som er viktig å ta stilling til før seremonidagen, og hvilke formaliteter som kan vente til etter gravferden.

Vi informerer alltid om hva våre tjenester koster, og gir et skriftlig prisoverslag i etterkant av
samtalen.