For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
23 16 83 30
hele døgnet

Gravsted

Alle har rett til fri grav i sin hjemkommune. Hvilken gravlund man sokner til, avhenger av bostedsadressen.

Her finner du nyttig informasjon om:

  • Festet gravsted
  • Minnelunder/Anonym og navnet
  • Oversikt over kirkegården/gravlunder i Oslo, Bærum og Oppegård
  • Gravsten
  • Festet gravsted

Ved ny urne- eller kistegrav, festes graven for 20 år. Det tilsvarer kistens, eller urnens fredningstid. Så lenge man er bosatt i den kommunen man gravlegges i, betaler man ikke festeavgift i denne perioden. Etter fredningstiden på 20 år, kan man normalt forlenge festet. Da betales en avgift til kommunen. De etterlatte har råderett over gravstedet ut festetiden. Ønsker man ikke å forlenge festeperioden, går gravstedet tilbake til gravlunden. På mange gravlunder har man mulighet til å velge plassering på gravstedet. Ta i så fall kontakt med det aktuelle gravlundkontoret for å gjøre avtale.

Kirkegårdsvedtekter og lokale bestemmelser kan inneholde særlige regler. Vi kan hjelpe deg å finne svar på hva som gjelder på den aktuelle gravlunden.

Minnelunder

Det finnes to typer minnelunder – anonym og navnet. Disse er gjerne plassert på egne områder. I de fleste kommuner finnes også minnelunder for urner. Noen steder er det også mulighet for kister.

Anonym minnelund

På den anonyme minnelunden skjer urnenedsettelsen uten at de etterlate er til stede. Urnens plassering på minnelunden blir da ikke gjort kjent. På de anonyme minnelundene er det ikke anledning til å sette opp et eget gravminne. På noen minnelunder er det imidlertid satt opp et minnesmerke hvor man kan plassere blomster, lys osv.

Navnet minnelund

På en navnet minnelund kan man sette opp navnet til avdøde på et felles minnesmerke. På noen navnede minnelunder kan man reservere en plass ved siden av, slik at navnene til begge ektefellene står ved siden av hverandre. På de fleste navnede minnelundene kan man være tilstede ved urnenedsettelsen.

Oversikt over kirkegårder/gravlunder:

Gravsten

Ved begravelse kan man normalt ikke sette opp gravsten før etter 6 telefrie måneder. Ved kremasjon kan gravsten ofte monteres tidligere.
Vi kan levere, gi råd og veiledning vedrørende ny gravsten, inskripsjon og oppussing av – eksisterende sten og oppsetting av ventetegn.