For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
23 16 83 30
hele døgnet

Jordbegravelse eller kremasjon

Alt har sin tid, også døden. Å få mulighet til å ta avskjed med den som er død gjennom en gravferd, vil være viktig for de nærmeste etterlatte, gjerne sammen med øvrig familie og venner. Gjennom gravferden ønsker vi at de etterlatte skal få en god start på sørgetiden.

Begravelse

Ved en begravelse gjennomføres seremonien i en kirke, et kapell eller i et livssynsåpent seremonirom. Blomsterhilsener blir som regel tatt med til graven av de fremmøtte. Blomstene plasseres rundt graven etter at kisten er satt på plass. Høytideligheten avsluttes som regel med at kisten senkes i jorden.

Bisettelse

En bisettelse er en seremoni på lik linje med en begravelse. Seremonien blir gjennomført i en kirke, et kapell eller i et livssynsnøytralt seremonirom. I enkelte kapell avsluttes seremonien med at kisten senkes, i stedet for at den blir båret ut.

Kremasjonen skjer en av de første dagene etter seremonien, og urnen oppbevares midlertidig på krematoriet. Senest 6 måneder fra dødsdato, må urnen være satt ned i grav eller asken være spredt på et egnet sted.

Urneseremoni

En urneseremoni er en seremoni på lik linje med en begravelse. En urneseremoni benyttes gjerne når en urne er ankommet etter at kremasjon har funnet sted.

Det kan være flere årsaker til at kremasjon har funnet sted før det er holdt en seremoni. En av dem kan være at avdøde døde og ble kremert i utlandet, og kommer til Norge i urne. Det gjennomføres da en seremoni på lik linje med en begravelse. Seremonien avsluttes ved at gravfølget følger urnen ut til urnegravstedet hvor urnen settes ned.

Etter ønske fra de etterlatte kan seremonien gjennomføres uten at man avslutter med og sette urnen ned i grav. En urnenedsettelse eller askespredning vil da måtte finne sted ved en senere anledning.

Urnenedsettelse

Urnenedsettelsen må finne sted innen 6 måneder etter dødsfallet. Vi i Wang Begravelsesbyrå er behjelpelige med å bestille tid for urnenedsettelsen.

På dagen for urnenedsettelsen, møter de som skal være til stede opp ved gravstedet til det avtalte tidspunktet. En ansatt fra kirkegården/gravlunden bringer urnen med seg til gravstedet, som på forhånd er gjort klart til nedsettelsen. Ved ønske om deltagelse av prest ved urnenedsettelsen, kan menighetskontoret kontaktes av de etterlatte eller av oss for avtale

Urnenedsettelse kan også skje uten etterlatte til stede. Ved urnenedsettelse i minnelund, gjelder spesielle bestemmelser.

Askespredning

Askespredning er et alternativ til urnenedsettelse på en gravplass. Flere og flere velger askespredning. Det er fylkesmannen som gir tillatelse til at asken etter en avdød person kan bli spredd i naturen. Dette kan skje enten over land, eller i vann.