For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
23 16 83 30
hele døgnet

Arv og skifte

Alle eiendeler og eventuell gjeld den døde etterlater seg, kalles et bo (dødsbo). Fordelingen av dødsboet mellom arvingene kalles skifte.

Melding av dødsfall

Dødsfall skal meldes i den kommunen hvor dødsfallet skjedde. Som oftest er det begravelsesbyrået
som gjør dette på vegne av de etterlatte, så raskt som mulig etter en samtale.

Dødsfallet meldes hos byfogd, tingrett eller lensmann. De skal ha opplysninger om den avdøde, samt
personopplysninger om eventuell ektefelle/arvinger.

Etter at dødsfallet er meldt, kan de nærmeste pårørende ta kontakt med tingretten i avdødes
bostedskommune for å få informasjon om arv og skifte.

Etterlatte må selv melde fra om dødsfallet til:

 • Bank og forsikringsselskap
 • Postverket
 • Telefonselskap
 • NRK lisenskontor
 • E-verket
 • Tannlege/ fastlege
 • Biltilsynet
 • Borettslag/ husvert
 • Abonnementsavis /-tidsskrift
 • Foreninger
 • Hjelpemiddelsentralen

Ved dødsfall der avdøde har bostedsadresse Oslo kommune, skal skjema for arv og skifte sendes
til:

Oslo byfogdembete, Tinghuset
C. J. Hambros plass 4,
Postboks 8003 Dep.
0030 Oslo
Telefon 22 99 92 00

For Asker og Bærum er adressen:

Asker og Bærum Tingrett
Malmskriverveien 2
Postboks 578
1302 Sandvika
Telefon 67 57 65 00

I Follo-distriktet er adressen:

Follo Tingrett
Vestveien 22
Postboks 64
1401 Ski
Telefon 64 00 30 00

For Nedre Romerike er adressen:

Nedre Romerike Tingrett
Jonas Lies gate 20
Postboks 393
2001 Lillestrøm
Telefon 64 84 29 00