For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
23 16 83 30
hele døgnet

Samarbeid

Codex Advokat

Juridisk rådgiving

Juridisk bistand

Formålet med samarbeidet mellom Codex og Wang er at pårørende skal bli ivaretatt med riktig juridisk bistand når et dødsfall har inntruffet, og gi deg en bekymring mindre. Codex sin familierettsavdeling har spesialiserte og erfarne advokater, som er eksperter på privatrettslige områder som skifte, familierett og arv.

Les mer og kontakt Codex på Codex Advokat – Alt er lov

Codex tilbyr Wang sine kunder følgende:

  • Codex gir Wang sine kunder 10 % rabatt på juridiske tjenester.
  • Codex vil gi alle Wang sine kunder kostnadsfri rådgivning når de ringer Codex' sitt kundesenter.
    • Dette inkluderer svar på henvendelser med konkrete spørsmål og behov for avklaringer, samt en innledende vurdering av behovet for juridisk bistand og et overslag over hvilke kostnader som eventuelt vil påløpe ved slik juridisk bistand.
  • Alle Wang sine kunder kan få én samtale med gratis juridisk rådgivning innen arv- og familierett.
    • Codex vil gi veiledning i en slik utstrekning at Wang og Wang sine kunder opplever at samarbeidet tilfører verdi.

Codex' verdier er åpen, raus, profesjonell og entusiastisk. Dessuten er de anerkjent av FN som klimanøytrale, som det første advokatfirmaet i verden.

For Wang begravelsesbyrå er det viktig å kunne være en veiviser, også i de praktiske floker som følger når noen dør. Å ha en solid og kompetent juridisk partner gir de etterlatte og våre ansatte en trygghet i en vanskelig tid.