Kirkelig seremoni

Kirkelige seremonier ved begravelse og bisettelse åpner likt:

Inngangsmusikk*
Klokkeringing
Preludium (solospill eller forspill til salme)
Salme
Inngangsord
Inngangsbønn
Minneord
Korte hilsener, dikt, blomsterpålegg*
Solospill eller salme, cd-avspilling*
Skriftlesing
Salme (kan utelates hvis det er salme etter minneord)
Tale
Bønn
Herrens bønn
*valgfritt, ikke en del av et obligatorisk rituale

Ved bisettelse fra krematoriet følger senking av kisten, jordpåkastelse, skriftord og velsignelse, salme, musikkinnslag*, postludium.

Ved bisettelse fra kirke blir ikke kisten senket, men bæres ut til begravelsesbilen under postludiet.

Ved begravelse følger salme, musikkinnslag* og postludium (kisten bæres ut under postludiet). Ved graven synges en salme etterfulgt av skriftlesing og bønn. Kisten senkes. Seremonien avsluttes med jordpåkastelse, skriftord, velsignelse og salmevers.

danske bedemendnfdavirke litenSFHIsbf logo