Harmoni kiste, Hvit voks

Diskret overflatebehandling skaper et lett visuelt uttrykk.

Kr. 11.095,-

 

Miljøløv-merket

Miljøserien fra Fonus Treindustri produseres etter omfattende krav, som overgår de strengeste miljømerkestandardene for møbler.
Våre miljøgodkjente produkter merkes med Miljøløvet.
Miljøløvet garanterer for at hele produktsyklusen er miljøvennlig. Dette innebærer utslipp knyttet til produksjon og transport, bærekraftig fremstilling av råvarene, og produktenes egenskaper under nedbryting. Produkter med Miljøløvet er fremstilt utelukkende av fornybare ressurser, uten bruk av giftige eller ikke-nedbrytbare kjemikalier.

Gravferdsprodukter med Miljøløv-merket er skånsomme mot miljøet, og er utviklet i et helhetsperspektiv som omfatter utslipp ved produksjon, materialvalg, kjemikalier og langsiktig miljøpåvirkning:

• Materialet består av fornybare ressurser.
• Materialene inneholder ikke giftige, langlivede eller bioakkumulerende kjemiske stoffer, og har ingen skadelig påvirkning på mennesker og miljø.
•  Trevirket som benyttes er hovedsakelig svensk furu, sertifisert av PEFC.
Dette garanterer et bærekraftig og kretsløpstilpasset skogbruk.
•  Alternativt benyttes FSC-sertifisert trevirke, som garanterer materialer fra bærekraftig, miljøtilpasset og sosialt ansvarlig skogbruk.
•  Tekstilmaterialene som benyttes er økologisk bomull, sertifisert av Better Cotton Initiative, som garanterer for en ansvarlig og bærekraftig
produksjons- og leveransekjede for bomullen.
•  Lim og overflatebehandling oppfyller Svanemerkets krav til kjemiske produkter i møbler.
•  Ingen håndtak, hengsler eller beslag er av metall
•  Sperresjiktet i kister med Miljøløvet består av fullt nedbrytbar biofolie, sertifisert for autonom kompostering av
OK Compost HOME. Dette betyr at materialet nedbrytes 100% ved naturlige forutsetninger, uten å tilføre energi eller kjemikalier.

nfdavirke litenSFHI