Arie kiste, Furu naturoljet

Enkel furukiste, naturoljet Materiale: Furu heltre

 Kr. 11.095,-

 

Miljøløv-merket

Gravferdsprodukter med Miljøløv-merket er skånsomme mot miljøet, og er utviklet i et helhetsperspektiv som omfatter utslipp ved produksjon, materialvalg, kjemikalier og langsiktig miljøpåvirkning:

• Materialet består av fornybare ressurser.
• Materialene inneholder ikke giftige, langlivede eller bioakkumulerende kjemiske stoffer, og har ingen skadelig påvirkning på mennesker og miljø.
•  Trevirket som benyttes er hovedsakelig svensk furu, sertifisert av PEFC.
Dette garanterer et bærekraftig og kretsløpstilpasset skogbruk.
•  Alternativt benyttes FSC-sertifisert trevirke, som garanterer materialer fra bærekraftig, miljøtilpasset og sosialt ansvarlig skogbruk.
•  Tekstilmaterialene som benyttes er økologisk bomull, sertifisert av Better Cotton Initiative, som garanterer for en ansvarlig og bærekraftig
produksjons- og leveransekjede for bomullen.
•  Lim og overflatebehandling oppfyller Svanemerkets krav til kjemiske
produkter i møbler.
•  Ingen håndtak, hengsler eller beslag er av metall
•  Sperresjiktet i kister med Miljøløvet består av fullt nedbrytbar biofolie, sertifisert for autonom kompostering av
OK Compost HOME. Dette betyr at materialet nedbrytes
100% ved naturlige forutsetninger, uten å tilføre energi eller kjemikalier.

nfdavirke litenSFHI