Konkurransetilsynet fastsatte den 1. januar 1998 en forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester § 4. Her er det satt opp et priseksempel på en enkel gravferd. Dette er ikke en fullstendig faktura hvor alle poster som normalt påløper i forbindelse med en gravferd er med, men den er laget slik at pårørende kan ha et sammenligningsgrunnlag mellom forskjellige begravelsesbyråtjenester.

Forskriften pålegger alle begravelsesbyråer å ha denne tilgjenglig for pårørende eller andre.
Etter en planlegningssamtale hos oss utarbeides et skriftlig prisoverslag med de varer og tjenester som er ønsket for denne gravferden som er valgt.

Vi er også behjelpelige med alle skjema som er nødvendig for å søke det lokale NAV-kontoret om behovsprøvd gravferdsstøtte og evt. transportstøtte om dette er aktuelt.

Filer til nedlasting

nfdavirke litenSFHI