Olav Werner begravelsesbyrå ble grunnlagt i 1969, og vi er i dag etablert på Grünerløkka i Oslo og på Stabekk i Bærum. I 2011 ble Olav Werner innlemmet i Wang Begravelsesbyrå.

Gjennom vårt medlemskap i Virke Gravferd er vi forpliktet til å følge strenge etiske regler som forutsetter hensynsfullhet og verdighet i yrkesutførelsen. Vi må følge bransjens krav til kvalifikasjoner, og vi har taushetsplikt om alle personlige forhold.

Enhver gravferd er unik, uansett om den er liten eller stor. For oss er det derfor svært viktig at alle sider av gravferden behandles med verdighet og omtanke.