Avdelingsleder / Gravferdskonsulent

E-post: post@wangbegravelse.no

Telefon: 23 16 83 30

Spesialfelt:

Pårørendesamtaler, kontordrift, veiledning ved valg av musikk.

Tidligere arbeidserfaring:
Arbeidet 18 år i helsevesenet, videreutdanning innen organisasjon og ledelse, innehatt verv innen HMS- og AKAN-arbeid, tidl. daglig leder i Nordstrand menighet, innehatt ulike verv innenfor kirke og menighet, tidl. styremedlem og langvarig medlem av Nordstrand kirkekor, styremedlem i Nordstrand skole- og ungdomsorkester.
Ansatt siden 2006.

nfdavirke litenSFHI