Et dødsfall medfører at det offentlige krever skifte av boet i en eller annen form og etter fastsatte tidsfrister.

 

Før arven kan fordeles, må verdien av boet fastsettes. Utgifter må trekkes fra på riktig måte. Skatte- og avgiftsmyndgheter må underrettes til rett tid. Fallgrubene er mange.Skiftet kan ofte reise flere juridiske problemstillinger som arvingene raskt må ta stilling til:

  • Hvem er arvinger?
  • Når skal boet skiftes?
  • Må du arve gjeld?
  • Skal eiendom eller eiendeler selges?

Vi kan tilby 1 time fri rådgivning hos en av våre mangeårige samarbeidspartnere med spesialkompetanse innen arv og skifte: 

- Advokat Jan Pallum hos Advokat Pallum, tlf. 22767200 og epost post@juris.no

- Advokat Anne Jorun Hammargren hos Advokatfellesskapet Engemoen, tlf. 67805060 og epost: aj@hammargren.no

nfdavirke litenSFHI